ห้องเรียนต่างๆ

RECEPTION (เคาร์เตอร์สำหรับรับนักเรียนใหม่)

RECEPTION (เคาร์เตอร์สำหรับรับนักเรียนใหม่)

RECEPTION (เคาร์เตอร์สำหรับรับนักเรียนใหม่)

image96

Reception เป็นห้องสำหรับต้อนรับผู้ปกครองที่มาติดต่อใหม่   หรือรับ-ส่งน้องๆ ซึ่งมีที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ หรือรอรับรับน้องตอนเลิกเรียน


ห้องเรียนที่ 1

RECEPTION (เคาร์เตอร์สำหรับรับนักเรียนใหม่)

RECEPTION (เคาร์เตอร์สำหรับรับนักเรียนใหม่)

image97

ห้องเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ด้านขวามือสุด เมื่อเดินเข้าทางด้านหน้า เป็นห้องที่ติดกับหน้าต่าง ห้องนี้ใช้สำหรับสอนนักเรียนที่เรียนส่วนตัวคอร์ส Business,Conversation,TOEIC,TOEFL and IELTS

ห้องเรียนที่ 2

RECEPTION (เคาร์เตอร์สำหรับรับนักเรียนใหม่)

ห้องเรียนที่ 2

image98

ห้องเรียนที่ 2  เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนที่เป็นกลุ่ม ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนทั้งผู้ใหญ่และห้องเรียนสำหรับน้องๆ วัยประถม ซึ่งสามารถบรรจุนักเรียนได้ประมาณ 15 คน  แต่ทางสถาบันกำหนดไว้แต่ล่ะห้องไม่เกิน 10 คน

ห้องประชุม

ทางเดินเข้าห้องเรียน

ห้องเรียนที่ 2

image99

ห้องประชุม  ซึ่งเป็นห้องที่ 3 ใช้สำหรับการประชุมระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน ซึ่งห้องประชุมนี้ สามารถใช้เป็นห้องเรียนทั้งผู้ใหญ่ และนักเรียนระดับประถม  และใช้เป็นห้องฉายโปรเจ็คเตอร์ ตามแผนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพประกอบและเสียงจริงจากตัวภาพยนต์

ห้องเรียนที่ 3

ทางเดินเข้าห้องเรียน

ทางเดินเข้าห้องเรียน

image100

Have you opened a new location, redesigned your shop, or added a new product or service? Don't keep it to yourself, let folks know.

ทางเดินเข้าห้องเรียน

ทางเดินเข้าห้องเรียน

ทางเดินเข้าห้องเรียน

image101

จากห้อง Reception ด้านหน้า เดินเข้ามาประตูด้านในเพื่อเข้าห้องเรียนต่างๆจากขวาสุดเป็นห้องผู้บริหาร ถัดมาเป็นห้องเรียน 3,4  ทางแยกเพื่อไปห้องด้านหลัง ถัดจากทางแยกจะเป็นห้องเรียนที่ 5 ,6 และเป็นประตูทางเข้าที่นั่งรอผู้ปกครอง

Coffee Shop

Conversation room

Conversation room

image102

If customers can’t find it, it doesn’t exist. Clearly list and describe the services you offer. Also, be sure to showcase a premium service.

Conversation room

Conversation room

Conversation room

image103

Conversation room has a projector, whiteboard and computer.

Rear corridor

Conversation room

Rear corridor

image104

Are your customers raving about you on social media? Share their great stories to help turn potential customers into loyal ones.

Computer room

Computer room

Rear corridor

image105

Running a holiday sale or weekly special? Definitely promote it here to get customers excited about getting a sweet deal.

Room 4

Computer room

Room 4

image106

Have you opened a new location, redesigned your shop, or added a new product or service? Don't keep it to yourself, let folks know.

Room 5

Computer room

Room 4

image107

Customers have questions, you have answers. Display the most frequently asked questions, so everybody benefits.

Room 6

Room 6

Room 6

image108

If customers can’t find it, it doesn’t exist. Clearly list and describe the services you offer. Also, be sure to showcase a premium service.

Room 7

Room 6

Room 6

image109

Having a big sale, on-site celebrity, or other event? Be sure to announce it so everybody knows and gets excited about it.

Room 8

Room 6

Reading Room

image110

Phonics room

Reading Room

Reading Room

Reading Room

image111

Running a holiday sale or weekly special? Definitely promote it here to get customers excited about getting a sweet deal.

Room 9

Reading Room

Room 10

image112

Phonics room 

Room 10

Reading Room

Room 10

image113

on the 1st floor

Room 11

Room 11

Room 11

image114

If customers can’t find it, it doesn’t exist. Clearly list and describe the services you offer. Also, be sure to showcase a premium service.

Room 12

Room 11

Room 11

image115

Having a big sale, on-site celebrity, or other event? Be sure to announce it so everybody knows and gets excited about it.

Room 13

Room 13

Room 13

image116

Are your customers raving about you on social media? Share their great stories to help turn potential customers into loyal ones.

room 14

Room 13

Room 13

image117

Running a holiday sale or weekly special? Definitely promote it here to get customers excited about getting a sweet deal.