สอนออนไลน์ ทั่วประเทศ

 

ลอนดอน เซ็นเตอร์  

เปิดสอนออนไลน์ทั่วไประเทศ  โดยรับตั้งแต่วัยประถม  จนถึงวัยทำงาน    เรียนตัวต่อตัวกับครูผู้สอน  หรือเรียนเป็นกลุ่ม   ในกรณีที่เรียนเป็นกลุ่ม ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน ก็สามารถเรียนด้วยกัน ได้ ในคลาสเดียวกัน และเวลาเดียวกัน  ครูคนเดียวกัน แต่ผู้เรียนอยู่กันคนล่ะที่


หลักสูตรที่เปิดสอน:


1.  New English File  (เรียนทุกทักษะ)

2  Conversation  (เน้นการสื่อสาร)

3.Grammar        (หลักไวยากรณ์)

4. TOEIC TOEFL IELTS

5. English For Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ)

6. Academic Writing  (การเขียนเชิงวิชาการ)


การเรียนออนไลน์เสมือนกับการมาเรียนที่สถาบัน เพียงแต่ผู้เรียนนั่งเรียนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน หรือที่ทำงาน และมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมสำหรับการเรียนออนไลน์


1. คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เช่นหูฟัง และ Webcam

2 ผู้เรียนจะต้องติดตั้ง Internet ที่มีความเร็วสูง เพื่อสัญญาจะได้ไม่ขาดหายในระหว่างเรียน

3. ทางสถาบันจะให้รหัส ผู้เรียน เพื่อสามารถ Login เข้าใช้งานได้  รายละเอียดอื่นๆ ทางสถาบันจะเป็นคนดำเนินการให้ เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกต่อการเรียน .

image87