สอนออนไลน์ ทั่วประเทศ

 

ลอนดอน เซ็นเตอร์  

เปิดสอนออนไลน์ทั่วไประเทศ  โดยรับตั้งแต่วัยประถม  จนถึงวัยทำงาน    เรียนตัวต่อตัวกับครูผู้สอน  หรือเรียนเป็นกลุ่ม   ในกรณีที่เรียนเป็นกลุ่ม ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน ก็สามารถเรียนด้วยกัน ได้ ในคลาสเดียวกัน และเวลาเดียวกัน  ครูคนเดียวกัน 


หลักสูตรที่เปิดสอน:


หลักสูตรระดับอนุบาล-ประถม 

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร  (รับตั้งแต่ 3-12 ปี)

1. หลักสูตรโฟนิค  มีทั้งหมด 5 ระดับ  

2. หลักสูตร First Friends  มีทั้งหมด 3 ระดับ 

3. หลักสูตร  Family and Friends  มีทั้งหมด 6 ระดับ 

การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น:

- การฟัง (Listening)

- การพูด (Speaking)

- การอ่าน (Reading)

- การเขียน (Writing)

- ไวยากรณ์ (Grammar)

- กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน และ ภายนอก


หลักสูตร ระดับมัธยมต้น-วัยทำงาน 

มีทั้งหมด  7 หลักสูตร

1. ภาษาอังกฤษสำหรับทุกทักษะ มี 7 ระดับ

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี 4 ระดับ Conversation)  

3. ภาษาอังกฤษ สำหรับหลักไวยากรณ์ มี 7 ระดับ (Grammar)  

4. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เตรียมสอบ TOEIC, TOEFL,  IELTS   

5. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ มี 4 ระดับ (English For Business) 

6. ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ มี 4 ระดับ (Academic Writing)

7. ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่าง ๆ 

- English for Medical

- English for Law

- English for Science And Technology

- English for Engineer 

- English for Financial

- English for Accounting

- English for Tourist

etc.

image47