ห้องเรียนต่างๆ

เคาน์เตอร์ ต้อนรับผู้ปกครอง

เคาน์เตอร์ ต้อนรับผู้ปกครอง

เคาน์เตอร์ ต้อนรับผู้ปกครอง

image10

เคาร์เตอร์  สำหรับต้อนรับผู้ปกครองที่มาติดต่อ  หรือรับ-ส่งน้องๆ ซึ่งมีที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ หรือรอรับนักเรียนตอนเลิกเรียน


ห้องเรียนที่ 1

เคาน์เตอร์ ต้อนรับผู้ปกครอง

เคาน์เตอร์ ต้อนรับผู้ปกครอง

image11

ห้องเรียนที่ 1 

เป็นห้องเร่ียนสำหรับนักเรียนวัยอนุบาล-ประถมต้น  ซึ่งมีเก้าอี้ และโต๊ะที่เหมาะกับนักเรียน สามารถนั่งเรียนได้สะดวกสบาย และใกล้ชิดกับครูผุ้สอน

ห้องเรียนที่ 2

เคาน์เตอร์ ต้อนรับผู้ปกครอง

ห้องเรียนที่ 2

image12

ห้องเรียนที่ 2  เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมปลายขึ้นไป ห้องใหญ่และกว้างสามารถบรรจุผู้เรียนได้ประมาณ 17 คน แต่ รร รับนักเรียนแต่ละคลาส แค่ 10 คนเท่านั้น

ห้องเรียนที่ 3

ทางเดินไปห้องเรียนด้านหลัง

ห้องเรียนที่ 2

image13

ห้องเรียนที่ 3 ซึ่งเป็นห้องประชุม สามารถบรรจุรองรับน้กเรียนได้ประมาณ 20 คน ห้องนี้จะมีโปรเจคเตอร์ สำหรับการฉายภาพประกอบการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้น.

ห้องเรียนที่ 4

ทางเดินไปห้องเรียนด้านหลัง

ทางเดินไปห้องเรียนด้านหลัง

image14

ห้องเรียนที่ 4 เป็นห้องเรียนสำหรับวัยทำงานทั่วไป เป็นห้องที่ใหญ่บรรจุผู้เรียนประมาณ 15 คน พร้อมมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนใด้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทางเดินไปห้องเรียนด้านหลัง

ทางเดินไปห้องเรียนด้านหลัง

ทางเดินไปห้องเรียนด้านหลัง

image15

จากห้อง Reception ด้านหน้าเดินผ่านประตูเข้ามาจะเห็นห้องนี้ เพื่อผ่านไปยังห้องเรียนด้านหลัง  ซึ่งเป็นห้องโถงเพื่อให้ผู้ปกครองนั่งรอนักเรียน และใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมในการแข่งขันการฝึก การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน กับกระดานอัจฉริยะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนที่มีความพร้อมและทันสมัยใหม่.

ห้องเรียนที่ 5

พื้นที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม

ห้องเรียน Conversation

image16

ห้องเรียนที่ 4 เป็นห้องเรียนสำหรับอนุบาล-ประถมต้น ซึ่งมีความกว้างสามารถบรรจุนักเรียนได้มาก และนักเรียนสามารถนั่งได้สะดวกสบายกับครูผู้สอนในการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่างๆ 

ห้องเรียน Conversation

พื้นที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม

ห้องเรียน Conversation

image17

ห้องนี้เป็นห้องเรียนสำหรับใช้เรียนคลาส สนทนา (Conversation) เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ใช้เป็นห้องประชุมได้ ผู้เรียนนั่งได้สะดวกสะบาย และมีโปรเจคเตอร์ติดตั้งพร้อม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเร่ยน

พื้นที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม

พื้นที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม

พื้นที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม

image18

ลานพื้นที่ ที่กว้างใหญ่ สำหรับผุ้ปกครองที่นั่งรอนักเรียน และในขณะเดียวกันใช้สำหรับทำกิจกรรมในการแข่งขันทักษะต่าง ๆ รวมถึง ใช้สำหรับสอนนอกเวลาให้กับนักเรียนที่ยังมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษน้อยห้องคอมพิวเตอร์(Computer)

ห้องเรียนโฟนิคส์ (Phonics)

พื้นที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม

image19

ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นอีกห้องหนึ่งที่ใช้สำหรับการเรียนรู้นอกจากห้องเรียนปกติแล้ว  แผนการเรียน การสอนทุกๆคลาสนักเรียนจะต้องได้เข้าไปใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อเสริมทักษะควบคู่กับการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้นักเรียนได้มีความรู้มากขึ้น

ห้องเรียนโฟนิคส์ (Phonics)

ห้องเรียนโฟนิคส์ (Phonics)

ห้องเรียนโฟนิคส์ (Phonics)

image20

ห้องเรียนสำหรับนักเรียนโฟนิคเป็นห้องเรียนสำหรับวัยอนุบาล-ประถม เป็นห้องที่กว้างเหมาะกับเด็กๆ มีพื้นที่ให้เด็กๆได้วิ่งเล่น และทำกิจกรรมกับคุณครู มีโต๊ะและเก้าอีัที่เหมาะสำหรับวัยนี้

ห้องเรียนที่ 6

ห้องเรียนโฟนิคส์ (Phonics)

ห้องเรียนโฟนิคส์ (Phonics)

image21

เป็นห้องเรียนสำหรับวัยประถมปลาย-มัธยม ห้องเรียนกว้างสามารถนั่งเรียนได้ 20 คน แต่ รร รับคลาสละ 10 คนเท่านั้น ทุกๆ ห้องเรียนจะมีคอมพิเตอร์ และนักเรียนทุกๆห้องจะออกมาทำกิจกรรมข้างนอกกับกระดานอัจฉริยะ เพื่อฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน


ห้องเรียน ที่ 7

ห้องสำหรับพบผู้ปกครอง

ห้องสำหรับพบผู้ปกครอง

image22

เป็นห้องเรียนทั่วไปสำหรับวัยมัธยม-วัยทำงาน สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 15-17 คน แต่ ร.ร รับนักเรียนได้แค่ 10 คน/ 1 คลาสเท่านั้น.

ห้องสำหรับพบผู้ปกครอง

ห้องสำหรับพบผู้ปกครอง

ห้องสำหรับพบผู้ปกครอง

image23

ห้องสำหรับพบผุ้ปกครอง ใช้สำหรับการรายงานผลเรียนของนักเรียน Teacher จะทำการทดสอบนักเรียนตัวต่อตัว ตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน และการโต้ตอบ เพื่อประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล และนำผลไปปรับปรุ่งเพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ห้องเรียน Private

ห้องสำหรับพบผู้ปกครอง

ห้องสำหรับการอ่านนอกเวลา

image24

 ห้องเรียนส่วนตัว สำหรับนักเรียนที่เรียนคอร์สพิเศษ ต้องการติวเข้มเพื่อใช้ในการทำงาน หรือการประชุม หรือการพรีเซ็นต์งานในกรณ๊พิเศษ รวมทั้งผุ้ที่ติวเข้ม คอร์ส TOEIC,TOEFL AND IELTSู 

ห้องสำหรับการอ่านนอกเวลา

ห้องสำหรับการอ่านนอกเวลา

ห้องสำหรับการอ่านนอกเวลา

image25

ลอนดอน เซ็นเตอร์  ทำห้องสำหรับการอ่าน ( Reading Room) นอกเวลาเรียน เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรักในการอ่าน และส่งเสริมให้เด็กๆทุกๆคนสามารถอ่านออกและเข้าใจความหมาย ร.ร ได้จัดเตรียมหนังสือตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยม เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาอ่าน และมีครูทำหน้าที่ฝึกการอ่าน ให้กับเด็กๆ 


ห้องเรียนที่ 8

ห้องสำหรับการอ่านนอกเวลา

ห้องเรียนที่ 8

image26

 ห้องเรียนสำหรับมัธยม-วัยทำงาน พื้นที่ห้องกว้างมาก เหมาะสำหรับใช้ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนการสอน.

ห้องเรียนที่ 9

ห้องสำหรับการอ่านนอกเวลา

ห้องเรียนที่ 8

image27

  ห้องเรียนสำหรับวัยประถม พื้นที่ห้องกว้าง เหมาะสำหรับใช้ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนการสอน. 

ห้องเรียนที่ 10

ห้องเรียนที่ 10

ห้องเรียนที่ 10

image28

เป็นห้องประชุมมีพื้นที่ห้องกว้าง ใหญ่สะดวกสำหรับนักเรียน พร้อมมีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์พร้อม

ห้องเรียนที่ 11

ห้องเรียนที่ 10

ห้องเรียนที่ 10

image29

เป็นห้องเรียนเหมาะกับผู้ใหญ่ มีพื้นที่กว้างมาก พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์.

ห้องเรียนที่ 12

ห้องเรียนที่ 12

ห้องเรียนที่ 12

image30

ห้องเรียนสำหรับทุกๆวัย พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์ เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ กว้างขวางรับนักเรียนได้ประมาณ 20 คน .

ห้องกาแฟ

ห้องเรียนที่ 12

ห้องเรียนที่ 12

image31

ลอนดอน เซ็นเตอร์ ได้เปิดให้บริการเครื่องดื่่ม สำหรับผู้ปกครองขณะที่นั่งรอนักเรียน.พร้อมด้วยขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กๆ พร้อมด้วยอาหารเบาๆ เช่นข้าวไข่เจียว มาม่าหมูสับเป็นต้น