สอนภาษาอังกฤษให้กับองค์กรต่างๆ

ส่งครูไปสอนถึงที่ทำงาน

เรียนที่สถาบันลอนดอน เซ็นเตอร์

เรียนที่สถาบันลอนดอน เซ็นเตอร์

image113

ทางสถาบ้นสามารถจัดครู ไปสอนให้ตามหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณทล  ซึ่งมีทั้งสอนเป็นกลุ่ม และสอนเดี่ยว  

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 • าษาอังกฤษทั่วไป  ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษ สำหรับหลักไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ สำหรับ TOEIC TOEFL IELTS
 • ภาษาอังกฤษ  สำหรับธุรกิจเฉพาะ เพื่อให้ตรงกับหน่วยงานนั้นๆ

เรียนที่สถาบันลอนดอน เซ็นเตอร์

เรียนที่สถาบันลอนดอน เซ็นเตอร์

เรียนที่สถาบันลอนดอน เซ็นเตอร์

image114

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ลอนดอน เซ็นเตอร์ ได้จัดเตรียมหลักสูตรต่างๆเพื่อเป็นทางเลือก และสอดคล้องกับธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรนั้นๆให้มากที่สุด  หลักสูตรที่ทางสถาบันเปิดสอนมีดังนี้

 

 • าษาอังกฤษทั่วไป  ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษ สำหรับหลักไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ สำหรับ TOEIC TOEFL IELTS
 • ภาษาอังกฤษ  สำหรับธุรกิจเฉพาะ เพื่อให้ตรงกับหน่วยงานนั้นๆ

 

หลักสูตรพิเศษ

เรียนที่สถาบันลอนดอน เซ็นเตอร์

หลักสูตรพิเศษ

image115

ทางสถาบัน สอนภาษาอังกฤษ ลอนดอน เซ็นเตอร์เปิดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรพิเศษ ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน ได้เพิ่มทักษะในสาขาอาชีพที่ทำอยู่มากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษในคอร์สปกติ   


หลักสูตรพิเศษ

Financial 

Computer and Cloud

Business

การตลาด(Marketing)

Writing

Presentations with Power Point